Vad får jag för skatten?

Sse-vs-id-expendituresvenska statens utgifter är 2 063 miljarder kronor per år, eller 209 000 kronor för varje invånare. En svensk medianlöntagare får ut 21 700 kronor i månaden efter skatt och betalar uppskattningsvis 250 000 kronor om året i alla olika skatter.

Så vad får vi för pengarna? Hur mycket bättre eller sämre vore det att behålla de 209 000 kronorna om året och använda dem själv? Efter att ha flyttat till Indonesien vet jag numera det!

Indonesiska statens utgifter är motsvarande 1 230 miljarder kronor per år, eller bara 4 800 kronor för var och en av Indonesiens 258 miljoner invånare. Av de 4 800 kronorna försvinner det allra mesta till slöseri och korruption. Indonesiska staten gör alltså i stort sett ingenting för sina invånare, så jag måste betala allt själv. (Tyvärr gör indonesiska staten i stället mycket mot sina invånare; den är svårt korrupt och destruktiv och håller nästan hela befolkningen nere i fattigdom.)

Här följer vad jag årligen behöver betala för att få det svenska staten tidigare levererade till mig. Sjukvårdsförsäkring: 16 000. Dagis: 23 000. Inträden som i Sverige varit skattefinansierade: 2 500. De av staten monopoliserade vägarna är sämre. I övrigt saknar jag ingenting. Så skillnaden skulle vara lite drygt 150 000 kronor om året i högre disponibel inkomst genom att betala själv.

Vad får jag för skatten?

The Great War

Pilgrimage to Ypres to shed a tear over the greatest tragedy to have befallen Western civilisation. Making the world a more terrible place for a hundred years and counting. We can only imagine what cultural, scientific and technological progress that budding golden age might have produced, had the war not put an end to it.

The Great War

Packrafting

Uppblåsbara kajaker som går att bära med sig i en ryggsäck! Vilken fantastisk uppfinning. (Som kom redan år 1844.) I dag förverkligade vi min gamla dröm att paddla Mölndalsån. Cirka 10 km från Mölndals centrum till Göteborgs hamn. Genom tunnlar, över stockar, förbi slussar och fontänen över ån i Liseberg, allt utan problem.

Stora möjligheter och massor av intressanta platser öppnar sig när det går att komma fram överallt där det finns minsta vatten.

Packrafting

Bolle

niclas_himmelNiclas Johansson var mycket lojal mot sina vänner men tog alltid osjälvisk moralisk hänsyn till alla, inklusive djur. Han var smart, öppensinnad och intellektuellt hederlig. Nu är det många intressanta diskussioner vi inte kommer ha och roliga saker vi inte kommer göra. Jag är tacksam över att ha varit en av hans vänner.

Bolle

Fladdermöss i köket

Dagens inomhus-naturupplevelse: fladdermöss! Först plötslig invasion av hundratals flygande insekter som söker sig mot lamporna. Det har hänt förut; man får släcka all belysning och tända en ficklampa. De följer ficklampan så det är bara att leda ut dem. Ute fanns denna gången tiotals stora (uppskattningsvis upp till 20-30 cm vingspann) fladdermöss som kalasade på insekterna. Några fladdermöss flög in för att ta de insekter som blivit kvar. De är imponerande flygskickliga. De kan tvärvända 180 grader och till synes omedelbart ha samma fart åt andra hållet. Efter att snabbt och effektivt moppat upp flög de ut igen.

Fladdermöss i köket