Vad får jag för skatten?

Sse-vs-id-expendituresvenska statens utgifter är 2 063 miljarder kronor per år, eller 209 000 kronor för varje invånare. En svensk medianlöntagare får ut 21 700 kronor i månaden efter skatt och betalar uppskattningsvis 250 000 kronor om året i alla olika skatter.

Så vad får vi för pengarna? Hur mycket bättre eller sämre vore det att behålla de 209 000 kronorna om året och använda dem själv? Efter att ha flyttat till Indonesien vet jag numera det!

Indonesiska statens utgifter är motsvarande 1 230 miljarder kronor per år, eller bara 4 800 kronor för var och en av Indonesiens 258 miljoner invånare. Av de 4 800 kronorna försvinner det allra mesta till slöseri och korruption. Indonesiska staten gör alltså i stort sett ingenting för sina invånare, så jag måste betala allt själv. (Tyvärr gör indonesiska staten i stället mycket mot sina invånare; den är svårt korrupt och destruktiv och håller nästan hela befolkningen nere i fattigdom.)

Här följer vad jag årligen behöver betala för att få det svenska staten tidigare levererade till mig. Sjukvårdsförsäkring: 16 000. Dagis: 23 000. Inträden som i Sverige varit skattefinansierade: 2 500. De av staten monopoliserade vägarna är sämre. I övrigt saknar jag ingenting. Så skillnaden skulle vara lite drygt 150 000 kronor om året i högre disponibel inkomst genom att betala själv.

Vad får jag för skatten?